JuniorSTAR®

Neem contact op met je zorgverlener als je vragen hebt over je gezondheid of behandeling.

KENNISMAKEN MET JUNIORSTAR®

 • JuniorSTAR® is een herbruikbare insulinepen, die instelbaar is per halve eenheid.
 • Je zorgverlener heeft besloten dat JuniorSTAR® geschikt voor je is omdat je in staat bent de JuniorSTAR® pen te gebruiken. Bespreek de juiste injectietechniek met je zorgverlener voordat je de pen gebruikt.
 • Als je niet zeker weet hoe je de JuniorSTAR® pen in je eentje gebruikt, mag je de JuniorSTAR® alleen gebruiken als er iemand bij je is die je kan helpen.
 • Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing en volg die nauwgezet iedere keer je de JuniorSTAR® gebruikt, om zeker te zijn dat je de juiste dosis krijgt. Als je de handleiding niet helemaal volgt, kan je te veel of te weinig insuline krijgen, wat gevolgen kan hebben voor je bloedsuikerspiegel.
 • Bespreek je behandelingsschema voor insuline met je zorgverlener.

MEER INFORMATIE OVER JUNIORSTAR®

  • Bewaar de JuniorSTAR® altijd zonder de naald en met de dop erop, bij een temperatuur tussen de 5 en 30 ºC.
  • Bewaar de JuniorSTAR® pen niet in de koelkast. De insuline moet niet meer in de koelkast bewaard worden nadat ze op de JuniorSTAR® pen is geplaatst.
  • Lees de bijsluiter die bij de insuline zit voor instructies over het correct bewaren van je insulinepatronen.
  • Doe de dop terug op de pen en bewaar de pen tot de volgende injectie.
  • De insulinepatroon is herbruikbaar. Bewaar de JuniorSTAR® met de insulinepatroon erin, klaar voor je volgende injectie.
  • Bewaar de JuniorSTAR® pen op een veilige plaats.
  • Gebruik de JuniorSTAR® pen nooit als hij beschadigd is of als je denkt dat hij niet goed werkt.
  • Bewaar je JuniorSTAR® pen buiten het bereik en zicht van andere kinderen.
  • Opgelet: kleine onderdelen vormen een risico op verstikking voor kinderen jonger dan 3 jaar.
  • Bescherm je JuniorSTAR® pen tegen hitte, direct zonlicht, kou, stof en vuil.
  • Wees voorzichtig bij het gebruik van je JuniorSTAR® pen — vermijd situaties waarin hij beschadigd kan raken.
  • Als je denkt dat de JuniorSTAR® pen beschadigd is, neem je contact op met je zorgverlener of bel Sanofi.
  • Het is niet veilig om een beschadigde JuniorSTAR® te gebruiken. Voor een noodgeval kan je de insuline uit de patroon optrekken met een U-100 insulinespuit.
  • De buitenkant van de JuniorSTAR® pen kan je schoonmaken met een vochtige doek (enkel water).
  • Zet de JuniorSTAR® pen niet in de week, was hem niet en zorg dat er geen vloeistoffen aan komen. Dit kan de pen beschadigen.
  • De JuniorSTAR® pen kan tot 2 jaar lang worden gebruikt.
  • Nadat je de JuniorSTAR® pen 2 jaar hebt gebruikt, doe je hem veilig weg zoals je zorgverlener je heeft getoond.
  • Neem contact op met je zorgverlener voor een nieuwe JuniorSTAR® pen.
  • Noteer de datum waarop je de JuniorSTAR® pen voor het eerst gebruikt.

Volledige handleiding

Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies voor het gebruiken en bewaren van de pen en voor het oplossen van problemen

Korte handleiding

Korte stap-voor-stapinstructies voor gebruik

 

Sanofi Belgium BL.BGM.14.08.01